Onbegrensde mogelijkheden


Ons brein is uniek en in principe grenzeloos. Als mens zijn we daardoor in staat om oneindig veel dingen te bedenken en te creëren. Dit is dan ook meteen de keerzijde van ons brein: met onze gedachten bedenken we ook grenzen en perken hierdoor onze mogelijkheden in. We neigen sterk om ons vast te klampen aan eerder opgedane ervaringen, vooringenomen ideeën, vastgeroeste gewoontes of denkbeelden van anderen zonder zelf verder kritisch na te denken. We laten hiermee anderen aan het roer van ons leven staan en zien onszelf veelal als slachtoffer.

Hoe mooi zou het zijn om zelf dat roer in handen te hebben? Je niet te laten beperken en de beste versie van jezelf te maken?

De Positenna kan jou hierbij helpen, maar het is JIJ die het uiteindelijk moet doen. Durf jij de uitdaging aan?