Neem afscheid!


Elk mens is onderdeel van een community; groot of klein. Sterker nog, vanuit de maan gezien is de mensheid één grote massa. In feite zijn we allemaal mens en dus aan elkaar verbonden. Dus ja, hoe alleen je jezelf soms ook voelt, je maakt onderdeel uit van een immense groep. En het is duidelijk dat in de mensenmassa niet iedereen jouw vriend kan zijn. Logisch. De meeste mensen op aarde ken je niet eens, dus hoezo... vrienden.

Maar ingezoomd op de mensen om je heen, die je wel kent, kun je stellen dat daar ook mensen tussen zitten die bepaald niet jouw vriend zijn. Dat zijn misschien - om wat voor reden dan ook - zelfs vijanden van je. En aan de andere kant van het spectrum heb je mensen die wél jouw vriend zijn. Deze twee groepen bepalen mede hoe jij door het leven gaat, hoe jij je voelt, jezelf ontwikkelt, etc.. Beide groepen benader jij totaal verschillend. Met je vrienden deel je je hart en ziel en je vijanden mijd je als de pest.

Maar is die scheiding tussen vriend en vijand wel zo duidelijk? Wat is nu eigenlijk een vriend? En wat is een echte vijand? Wat bepaalt dat iemand een vriend van je is, of juist aan de andere kant staat? Ik heb het hier niet over digitale vrienden - Facebook heeft de definitie van 'vriend' een nieuwe inhoud gegeven -, maar mensen van vlees en bloed in je eigen omgeving.

Naar mijn idee is de definitie van een vriend: iemand die je volledig kunt vertrouwen, van je houdt zoals je bent en jou helpt een beter mens te worden. In het verlengde hiervan gunt die vriend jou het beste van het beste en is-ie er altijd voor je. In voor- en tegenspoed. Maar het is ook iemand die jou durft te corrigeren als je de fout in dreigt te gaan; jou een kritische spiegel voorhoudt.

Ik weet bijna zeker dat als je dit lijstje projecteert op de mensen die jij 'mijn vrienden' noemt, een aantal van de hierboven genoemde punten niet op hen van toepassing zijn.

Wellicht ken je ze wel: vrienden die negatieve energie meebrengen en/of altijd maar klagen. Je vindt ze op zich best aardig, maar kosten jou veel energie. Of vrienden die jou altijd maar naar de mond praten, of liever over zichzelf praten, nooit eens vragen wat jóu bezighoudt of jaloers zijn op jouw succes, jou nooit een compliment geven. Tja, het zijn misschien wel vrienden die je vanaf je jeugd kent en als vast onderdeel van je leven ziet...

Mocht je een aantal vrienden hebben die in dat laatst geschetste profiel past, dan is het wellicht verstandig om hier afstand van te nemen en je meer te richten op de mensen die wél passen in het profiel van een échte vriend. Het is bijna net zoals je kamer of huis opruimen, ook iets wat je regelmatig moet doen om je goed te voelen. Vrienden die werkelijk niets toevoegen aan je leven moet je gewoon een rode kaart geven. Misschien niet letterlijk, maar wel dat je er afstand van neemt.

Daar tegenover heb je 'vijanden', mensen die absoluut jouw vriend niet zijn. Of misschien wel lijken te zijn... Maar ondertussen kunnen die vijanden wel het beste in je naar boven halen. Je kent het vast wel: de persoon die jou een bepaalde job of klus niet gunde omdat je er volgens hem/haar niet klaar voor was of je misschien wel ontsloeg, maar waarna je bent gaan nadenken, actie ondernam en op een plek terecht kwam waar je gelukkiger werd dan ooit. Die vijand heeft jou wellicht veel meer gebracht dan de mensen die jij 'vrienden' noemt.

Dus ja.... wie is nu je vriend en wie is nu je vijand? In je vriendengroep kan een wolf in schaapskleren zitten en tussen je vijanden zit misschien wel een schaap in wolfskleren. Bottom-line gaat het erom dat je de personen omarmt die jou als mens het beste vooruit helpen terwijl je aan de andere kant afscheid zou moeten nemen van energieverslinders die jou tegenhouden in je groei. Best lastig soms, maar het leven bestaat nu eenmaal uit het maken van keuzes.